sobota, 17 marca 2018

T-shirt higienistka asystentka stomatologiczna S M


http://allegro.pl/t-shirt-higienistka-asystentka-stomatologiczna-s-m-i7232788824.html
https://www.olx.pl/oferta/koszulka-t-shirt-higienistka-asystentka-stomatologiczna-rozmiar-s-m-CID87-IDsDSBL.html#86d68cdd02

środa, 14 lutego 2018

Egzamin higienistka stomatologiczna 2018

Egzamin higienistka stomatologiczna styczeń 2018

Zadanie 1.
Wskaż metodę pracy, w której pacjent leży w położeniu centralnym a operator i asysta siedzą prawie naprzeciw siebie

A .Schrona
B .Sintona
C. Schwarza
D. Schonherra

Zadanie 2.
Którą kiretę należy przygotować do usuwania złogów nazębnych zlokalizowanych na powierzchniach implantów.

A. Gracey
B. After Five
C. Z włókna węglowego
D. Z węglika spiekanego

Zadanie 3.
Do zabiegu wypełnienia bruzd lakiem szczelinowym w dolnym pierwszym trzonowcu, wykonywanym w pozycji siedzącej pacjenta, podparcie pleców i podgłówek należy ustawić pod kątem

A. 45-60 stopni
B. 70-80 stopni
C. 90-120 stopni
D. 130-140 stopni

Zadanie 4
Który preparat należy zastosować do wytrawienia szkliwa?

A. Chlorhexydynę o stężeniu 0,2%
B. Warsenian sodu o stężeniu 17%
C. Podhloryn sodu o stężeniu 15%
D. Kwas ortofosforowy o stężeniu 37%

Zadanie 5.
Pacjentowi po zabiegu lakierowania zębów należy przekazać zalecenia dotyczące zakazu

A .Picia przez słomkę
B. Jedzenia kwaśnych pokarmów
C. Jedzenia miękkich pokarmów po zabiegu
D. Wieczornego szczotkowaniu zębów w tym dniu

Zadanie 6.
U pacjenta ze zdiagnozowaną epilepsją w trakcie zabiegu wystąpił częściowy napad padaczki. W tej sytuacji jest konieczne

A. Podjęcie resuscytacji
B. Podanie dożylnie adrenaliny
C. Usunięcie z jamy ustnej ciał obcych
D. Ochronienie pacjenta przed utratą ciepła

Zadanie 7.
Zabieg oczyszczania i wygładzania powierzchni korzeni z kamienia nazębnego określa się jako

A. Root planing
B. Radektomia
C. Frenulektomia
D. Gingiwektomia

Zadanie  8.
Które uzupełnienie protetyczne jest przedstawione na rysunku?
A. Implant zębowy
B. Nakład  porcelanowy
C. Ćwiek okołomiazgowy
D. Wkład koronowo-korzeniowy

Zadanie 9.
W trakcie piaskowania zębów końcówka dyszy piaskarki powinna być oddalona od powierzchni zęba

A. o 25-0,5 mm
B. o 1-1,5 mm
C. o 2-2,5 mm
D. 3-5 mm

Zadanie 10.
Przedstawiona końcówka skalera ultradźwiękowego jest przeznaczona do usuwania złogów kamienia


A. Z przestrzeni międzyzębowych
B. Z głębokich kieszonek przyzębnych
C. Z powierzchni korzeni i szyjek zębowych
D. Z powierzchni językowych dolnych siekaczy

Zadanie 11.
Przy zastosowaniu której metody usuwa się zębinę próchnicową przy użyciu wierteł

A. Atraumatycznej
B. Chemo-mechanicznej
C. Abrazyjno-kinetycznej
D. Mechanicznej-rotacyjnej

Zadanie 12.
Pacjentowi ze szkliwem plamkowym należy zalecić

A. Zażywanie tabletek fluorkowych
B. Używanie pasty do zębów bez fluoru
C. Picie soków owocowych przez słomkę
D. Płukanie jamy ustnej roztworem fluorku sodu


Zadanie 13.
Przygotowując cement polikarboksylowy proszek należy zmieszać

A. Z eterem
B. Z eugenolem
C. Z wodą destylowaną
D. Z kwasem poliakrylowym

Zadanie 14.
Który materiał należy zastosować do wypełniania szczelinowych ubytków?

A. Flow
B. Sealer
C. Cement fosforanowy
D. Amalgamat z fazą gamma -2

Zadanie 15.
Podczas sporządzania cementu cynkowo-siarczanowego należy przygotować

A. Wodę, szpatułkę metalową i płytkę szklaną
B .Żywicę, szpatułkę metalową i płytkę szklaną
C. Wodę, szpatułkę plastikową i płytkę papierową
D. Żywicę, szpatułkę plastikową i płytkę papierową

Zadanie 16.
Który cement leczniczy jest stosowany między innymi do pokrycia bezpośredniego miazgi?

A. Polikarboksylowy
B. Szklano-jonomerowy
C. Cynkowo-siarczanowy
D. Wodorotlenkowo-wapniowy

Zadanie 17.
Kleszcze ekstrakcyjne bezpośrednio po przyjęciu pacjenta należy

A. Zapakować w rękaw foliowy
B. Przepłukać wodą destylowaną
C. Zanurzyć w płynie dezynfekcyjnym
D. Umyć dokładnie szczoteczką w wodzie

Zadanie 18.
Sporządzając zapotrzebowanie na leki do chemicznego opracownia kanału korzeniowego, należy zamówić

A. Chloraminę o stężeniu 2%
B. Fluorek sodu o stężeniu 2%
C. Kwas cytrynowy o stężeniu 40%
D. Kwas ortofosforowy o stężeniu 37%

Zadanie 19.
Instrumentem mechanicznym służącym do wprowadzania ruchem obrotowym materiału wypełniającego w głąb kanału korzeniowego jest

A. T-Flex
B. Plugger
C. Spreader
D. Igła Lentulo

Zadanie 20.
Który instrument służy do wyrównywania ostrych brzegów wyrostka zębodołowego ?


A. Imadło
B. Ekstraktor
C.  Kleszcze kostne
D. Kleszczyki hemostatyczne

Zadanie 21.
Do sondowania ran służy

A. Periolux
B. Dłuto chirurgiczne
C. Łyżeczka zębodołowa
D. Zgłębnik chirurgiczny

Zadanie 22.
Do wprowadzania i formowania wypełnień w ubytkach próchnicowych należy przygotować

A. Nakładacz, raspator
B. Nakładacz, upychadło
C. Łyżeczki zębodołowe, upychadło
D. Prostnicę z wiertłami, upychadło

Zadanie 23.
Który zapis w karcie pacjenta oznacza próchnicę średnią górnego lewego stałego kła?

A. 23 Caries media
B. 13 Caries media
C. 13 Caries profunda
D. 63 Caries secundaria

Zadanie 24.
Skierowanie na zdjęcie rentgenowskie wydane przez lekarza dentystę jest dokumentacją

A. Leczniczą
B. Konsultacyjną
C. Indywidualną zewnętrzną
D. Indywidualną wewnętrzną

Zadanie 25.
Uzupełnieniem protetycznym, składającym się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych sąsiadujących z brakiem zębowym oraz przęsła jest

A. Licówka
B. Mikroproteza
C. Most protetyczny
D. Proteza szkieletowa

Zadanie 26.
Pakując instrumenty do torebki papierowo-foliowej, pomiędzy zgrzewem a materiałem sterylizowanym należy zachować odstęp wynoszący

A. 0,5 cm
B. 1,5 cm
C . 3 cm
D. 4 cm

Zadanie 27.
Którą wadę zgryzu charakteryzuje nadmierny wzrost żuchwy we wszystkich trzech wymiarach?


A. Mikrogenię
B. Makrogenię
C. Mikrognację
D. Makrognację

Zadanie 28.
Podczas badanie dorosłego pacjenta wskaźnikiem CPITN zarejestrowano w jednym sekstancie wystąpienie kodu objawów chorobowych -3, co oznacza obecność

A. Krwawienia z dziąseł
B. Kamienia nad- i poddziąsłowego
C. Kieszonek dziąsłowych powyżej 6 mm
D. Kieszonek dziąsłowych od 3,5 do 5,5 mm

Zadanie 29.
Która postać próchnicy występuje u osób młodych, z szerokimi kanalikami zębinowymi, u których nie doszło jeszcze do pełnej mineralizacji szkliwa?

A. Ostra
B. Wtórna
C. Nietypowa
D. Przewlekła

Zadanie 30.
Który test żywotności zęba wykonuje się poprzez dotknięcie powierzchni zęba watą nasączoną chlorkiem etylu?

A. Opukowy
B. Termiczny
C. Elektryczny
D. Dopplerowski

Zadanie 31.
Urządzenie widoczne na ilustracji służy do
A. Badania żywotności miazgi
B. Mierzenia głębokości próchnicy
C. Badania stopnia furkacji korzenia
D. Określenia stopnia ruchomości zębów

Zadanie 32.
W karcie choroby pacjneta w rozpoznaniu lekarz dentysta wpisał ,, D3", co oznacza zmianę próchniczą

A. Sięgającą miazgi
B. W obrębie zębiny z ubytkiem tkanek
C. W szkliwie z minimalnym jego ubytkiem
D. W szkliwie z nienaruszoną powierzchnia

Zadanie 33.
Na rysunku przedstawiono zgryz krzyżowy częściowy
A. Przedni
B. Lewostronny
C. Boczny obustronny
D. Boczny prwostronny

Zadanie 34.
Instrukcja użycia ilustruje przygotowanie masy protetycznej do wycisku
A. Wstępnego
B. Dwufazowego
C. Orientacyjnego
D. Anatomicznego

Zadanie 35.
Higienistka pokazuje i wyjaśnia pacjentowi na planszach edukacyjnych przebieg chorób przyzębia
Zastosowane działanie w wychowaniu zdrowotnym jest metodą

A. Oddziaływania przez świadomość
B. Organizowania środowiska wychowującego
C. Pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia
D. Intencjonalizownia wpływów wychowawczych

Zadanie 36.
W profilaktyce miejscowej pacjentowi z kwasową erozją szkliwa należy zalecić

A. Spożywanie pokarmów kwaśnych
B. Powolne picie napojów gazowanych
C. Spożywanie leków w postaci tabletek do ssania
D. Przepłukanie jamy ustnej wodą po spożyciu owoców

Zadanie 37.
Pacjentowi po zabiegu chirurgicznym należy zalecić irygację o słabym i rozszczepionym prądzie płynu, bardzo miękką szczoteczkę oraz metodę szczotkowania


A. Roll
B. Fonesa
C. Chartersa
D. Hirschfelda


Zadanie 38.
Które postępowanie zaleca się w stosunku do zużytego zbiornika separatora amalgamatu?


A. Oddać do utylizacji
B. Zniszczyć mechanicznie
C. Wyrzucić do odpadów medycznych
D. Przechowywać w szklanym pojemniku

Zadanie 39.
Która wodę należy stosować do płukania narzędzi, aby zapobiec korodowaniu i powstawaniu plam?

A. Utlenioną
B. Zdemineralizowaną
C. Wodociągową zimnąp
D. Wysokozmineralizowaną

Zadanie 40.
W celu oczyszczenia wewnętrznych kanałów piaskarki z resztek materiału ściernego , po oczyszczeniu zbiornika i upewnieniu się, że jest pusta należy


A. Wlać do zbiornika wodę destylowaną
B. Zanurzyć piaskarkę w płynie dezynfekcyjnym
C. Przetrzeć piaskarkę płynem do dezynfekcji
D. Podłączyć ją do unitu i kilkakrotnie uruchomić.
1.A          21.D
2.C          22.B
3.B          23.A
4.D         24.C
5.D         25.C
6.C         26.C
7.A         27.B
8.D         28.D
9.D         29.A
10.D       30.B
11.D       31.A
12.B       32.B
13.D       33.C
14.A       34.B
15.A       35.A
16.D       36.D
17.C        37.A
18.C        38.A
19.D        39.B
20.C        40.Dczwartek, 25 stycznia 2018

Zastosowanie L-PRF w stomatologii

#ambasadorkaslimsoft
L-PRF(Leukocyte-Platelet Rich Fibrin) biozgodne ( z krwi żylnej ) błony do pokrywania ubytków dziąseł, kości i szybszego gojenia się ran w jamie ustnej po zabiegach chirurgicznych. Z krwi własnej pacjenta można odwirować pewne jej części i wykorzystać ten "koncentrat" do przyśpieszenia naturalnej regeneracji. Szerokie zastosowanie, łatwość zastosowania  czynią preparat L-PRF nieodzowny w chirurgii stomatologicznej. Tam, gdzie trzeba uzupełnić kość (np. po usunięciu zęba), odtworzyć dziąsło, pokryć odsłonięty korzeń, zatamować krwawienie u pacjenta przyjmującego preparaty rozrzedzające krew, można zastosować preparaty wykonane z własnej krwi bogate w komórki przyśpieszające leczenie.

L-PRF™ to trójwymiarowa, autogenna sieć bogatopłytkowej fibryny, pozyskiwana z krwi pacjenta. Dzięki uproszczonej procedurze uzyskujemy cienkie, skompresowane i podatne, a jednocześnie mocne warstwy bogatopłytkowej fibryny, wytrzymujące szycie. Ta naturalna sieć włóknika obfituje w czynniki wzrostu i cytokiny, pochodzące z zawartych w niej płytek krwi i leukocytów.

Obecność tych białek przyspiesza gojenie, zwłaszcza podczas pierwszych, kluczowych 7 dni od zastosowania PRF2. Sieć włóknika jest matrycą dla efektywnej migracji i proliferacji komórek, bez dodatku środków chemicznych czy bydlęcej trombiny.
Właściwości:
Prosty i ekonomiczny
Naturalny - 100% autologiczny
Cienka membrana i korki fibrynowe
Leukocyty, płytki krwi i włóknik
Powolne uwalnianie przez ≤ 7 dni
Nośnik dla materiałów do augumentacji kości

Bez antykoagulantów
Bez bydlęcej trombiny
Bez podgrzewania
Bez pipetowania
Bez drugiego wirowania
Bez dodatku substancji chemicznych
Bez kosztownych materiałów eksploatacyjnych
Klinicznie, L-PRF™ jest prosty w użyciu. Ten biomateriał jest wytrzymały, trwały oraz podatny, co sprawia, że łatwo się nim posługiwać. Może zostać przycięty do odpowiedniego rozmiaru, a jego elastyczność sprawia, że dostosowuje się do warunków anatomicznych. Przywiera do tkanek i wytrzymuje przeszywanie. Dodatkowo nie ogranicza czasu pracy, gdyż w temperaturze pokojowej L-PRF™ jest stabilny przez kilka godzin. L-PRF cieszy się coraz większym uznaniem - pokrycie odsłoniętych korzeni, pogrubienie dziąsła, pokrycie materiałów kościozastępczych, zębodoły po usunięciu korzeni , podnoszenie dna zatoki - to wszystko można szybciej wyleczyć stosując biozgodne preparaty L-PRF.
wtorek, 23 stycznia 2018

Nitkowanie konieczne dla zdrowia zębów i dziąseł


parfam_floss1parfam_floss2

#ambasadorkaslimsoft Czy wiesz, że samo szczotkowanie usuwa tylko 40% płytki nazębnej. Płytka nazębna ( bakteryjna) najczęściej odkłada się wzdłuż linii dziąseł oraz pomiędzy przestrzeniami międzyzębowymi. Taka nieusuwana płytka z czasem ulega procesowi mineralizacji, twardnieje tworząc kamień nazębny. Nitkowanie jest konieczne w celu dokładnego dokładnego oczyszczenia zębów z płytki nazębnej zalegającej w przestrzeniach stycznych zębów. Aby prawidłowo wynitkować zęby powinniśmy urwać ok 40 cm nitki, następnie nawijamy nić na palce środkowe obu dłoni, chwytamy nić kciukami i palcami wskazującymi. 
Naciagamy (napinamy) nić i delikatnie wprowadzamy ją w przestrzenie między zębami aż do szczeliny dziąsłowej po czym wysuwamy ku górze, ponownie wkładamy w tę samą przestrzeń używając do tego świeżego kawałka nici i przejeżdżamy po ściance drugiego zęba. Obecnie na rynku jest dostępny szeroki wybór nici dentystycznych  o pomoc w doborze odpowiedniego rodzaju nici można poprosić stomatologa lub higienistkę. Dla dokładniejszego usuwania płytki bakteryjnej z trudno dostępnych miejsc rekomenduję szczoteczkę #Colgate slimsoft posiada ona 17 razy cieńsze włókna niż w standardowej szczoteczce. 
#ambasadorkaslimsoft
piątek, 19 stycznia 2018

Owoce a mycie zębów

#ambasadrokaslimsoftFaktem jest, że po spożyciu pokarmów o niskim pH należy przepłukać usta wodą i odczekać minimum 30 minut, aby umyć zęby. Dotyczy to przede wszystkim cytrusów, gazowanych słodzonych napoi, alkoholu, sosów typu vinegret czy kiszonek.
Kwasy rozpuszczają szkliwo, osłabiają je i demineralizują, obniżają pH naszej śliny.
Aby zminimalizować działanie kwasów na nasze szkliwo unikajmy ssania plasterków np.cytryn czy limonek.
Pijmy napoje o niskim pH przez słomkę co ogranicza ich kontakt  bezpośrednio ze szkliwem
Soki owocowe pijmy od razu (całą porcję) a nie sączmy ich przez cały dzień.
Unikajmy bezpośrednio po posiłku o niskim pH szorowania zębów twardą szczoteczką co w konsekwencji prowadzi do nadwrażliwości zębów.
Najlepiej przy nadwrażliwości szczotkować zęby miękką szczoteczką Colgate Slim Soft stosując ruchy wymiatające od dziąsła ku koronie zęba bez nadmiernego nacisku.


piątek, 12 stycznia 2018

Zalecenia po skalingu i piaskowaniu zębów

#ambasadorkaslimsoft

Zalecenia po skalingu i piaskowaniu zębów
  • Po zabiegu należy bezwzględnie powstrzymać się od jedzenia, palenia papierosów i picia (oprócz czystej wody) przez 1 godzinę
  • Przez 24 godziny należy unikać barwiących pokarmów i napoi (tak zwana biała dieta) – należy unikać np. buraków, jagód, coca coli, kawy, herbaty, curry, czerwonego wina. Zalecam również aby kilka dni po zabiegu unikać twardych pokarmów (orzechy, sucharki) i oblepiających dziąsła i zęby (toffi,krówki).
  • Często występuje nadwrażliwość na ciepłe, zimne, słodkie i kwaśne. Należy stosować pasty przeciwdziałające nadwrażliwości zębów, ja polecam Elmex Sensitive i szczoteczkę Colgate Slim Soft, zawsze po wyczyszczeniu zębów używamy nowej szczoteczki 
  • Po piaskowaniu może wystąpić podrażnienie języka, podniebienia i dziąseł objawiające się delikatnym szczypaniem i niewielkim bólem. Można stosować delikatne płukanki lub maści.
  • Po zabiegu może wystąpić lekkie krwawienie dziąseł. Powinno całkowicie ustąpić już następnego dnia
#ambasadorkaslimsoft
sobota, 6 stycznia 2018

Płytka Schwarzaortodoncja aparat ruchomy


Płytka przedsionkowa Schwarza jest aparatem zdejmowanym stosowanym przeważnie w leczeniu wad ortodontycznych dzieci i młodzieży.Składa się z kolorowej akrylowej płyty, z dodatkowymi elementami, wykonanymi ze spacjalnego sprężystego drutu.
Śruba ortodontyczna rozpiera aparat w miejscu przecięcia akrylowej płytki, poszerza ona łuk zębowy czyli zwiększa ilość miejsca na zęby.
Skuteczność leczenia w przypadku aparatów ruchomych w dużej mierze od zdyscyplinowania pacjenta i aktywacji aparatu ( rozkęcaniu śruby), zgłaszania się na wizyty kontrolne u ortodonty.

#ambasadorkaslimsoft

środa, 3 stycznia 2018

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia- atrycja #ambasadorka

atrycja blog Katarzyna ObarskaAtrycja to stopniowe starcie twardych tkanek zębów w wyniku ich wzajemnego kontaktu. Wyróżniamy postać fizjologiczną i patologiczną. Fizjologiczne starcie  dotyczy zębów mlecznych oraz postępującej z wiekiem utraty twardych tkanek zębów w wyniku żucia. Atrycja fizjologiczna zlokalizowana jest w miejscach prawidłowego kontaktu zębów w szczęce i żuchwie. W odcinku bocznym szczęki starciu ulegają guzki podniebienne zębów trzonowych i przedtrzonowych, natomiast w żuchwie guzki policzkowe trzonowców i przedtrzonowców. W odcinku przednim starciu fizjologicznemu ulega powierzchnia podniebienna siekaczy, w żuchwie powierzchnia wargowa zębów siecznych. Przeważnie starcie takie nie wymaga interwencji stomatologicznej.Starcie patologiczne jest wynikiem wzmożonej pracy układu stomatognatycznego i postępuje szybciej w porównaniu do starcia fizjologicznego. Atrycja patologiczna następuje w wyniku niewłaściwej funkcji lub pozycji zębów. Może dotyczyć pojedynczych zębów w jamie ustnej lub obejmować całe grupy zębowe.
Czynniki predysponujące do powstania atrycji patologicznej:
- zgrzytanie zębów (bruksizm)
- wady zgryzu
- nieprawidłowa budowa zębów.

wtorek, 2 stycznia 2018

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia - Abrazja #ambasadorka


Abrazja jest wynikiem ścierania zębów przez twarde przedmioty i/lub materiały ścierne (szorowanie poziome szczególnie szczotka o twardym włosiu) połączone z używaniem past o wysokim wskaźniku ścieralności RDA (ponad 90% przypadków). Ten rodzaj abrazji obejmuje najczęściej okolice przyszyjkowe powierzchni wargowych zębów siecznych i kłów.
Abrazję mogą również wywołać zaburzenia zwarcia, parafunkcje, a niekiedy czynniki chemiczne oraz kulturowe.
Abrazja często występuje u krawców (odgryzanie nitek), muzyków grających na instrumentach dętych i palaczy fajek. Natomiast wśród niektórych afrykańskich plemion zaobserwowano abrazję rytualną, polegającą na nadawaniu zębom stożkowego kształtu za pomocą prymitywnych narzędzi kamiennych. Polecam pacjentom borykającym się z ubytkami abrazyjnymi pastę o niskim wskaźniku RDA i szczoteczkę Slim Soft Colgate

Katarzyna Obarska DentesinfoKatarzyna Obarska Dentesinfo

piątek, 29 grudnia 2017

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia erozja szkliwa #ambasadorka

Proces erozji polega na stopniowej destrukcji i rozpuszczaniu szkliwa na skutek działania kwasów.
Erozja to zjawisko nieodwracalne i bardzo szkodliwe dla zębów. Źródłem kwasów są min. napoje gazowane, napoje izotoniczne i energetyczne, soki, ocet winny, sosy typu vinegrette,owoce, słodycze, alkohol. Kwasy rozpuszczają i wypłukują minerały zawarte w szkliwie doprowadzając do zmniejszenia jego twardości i wytrzymałości.
Pierwszym objawem erozji jest charakterystyczny, wypolerowany wygląd szkliwa. W dalszej fazie pojawiają się na powierzchniach gładkich płytkie, ale szerokie zagłębienia o kształcie miseczki z zaokrąglonymi brzegami.
Na powierzchniach żujących obserwuje się zaokrąglone bruzdy i guzki z wyraźnym prześwitem żółtej zębiny przez jaśniejsze szkliwo lub nawet jej odsłonięcie. 
 Może pojawić się wówczas nadwrażliwość zębów na bodźce termiczne.W bardzo zaawansowanych przypadkach kiedy kwasy naruszą struktury w okolicy miazgi mogą wystąpić typowe dolegliwości bólowe, a ząb może wymagać leczenia kanałowego. Ubytki erozyjne najczęściej powstają na powierzchniach przedsionkowych zębów siecznych i przedtrzonowych, rzadko trzonowych. Czasem lokalizują się na powierzchni językowej zębów przednich.  Są to płaskie ubytki , gładkie, lśniące i twarde. 
U pacjentów z refluksem czy bulimią mamy do czynienia z charakterystycznym umiejscowieniem ubytków erozyjnych na powierzchniach podniebiennych zębów przednich szczęki oraz żujących i policzkowych zębów bocznych żuchwy.
Do najczęściej wymienianych wewnątrzpochodnych czynników ryzyka
zalicza się:
- refluks żołądkowo-przełykowy i inne choroby przewodu pokarmowego oraz cukrzyca, choroby psychiczne,
- bulimia ( przewlekłe wymioty)
- zaburzenie gospodarki wodnej organizmu (odwodnienie) oraz zaburzona praca ślinianek w konsekwencji zażywanych leków psychotropowych u anorektyczek,
- przewlekły alkoholizm, któremu towarzyszą częste wymioty i refluks żołądkowo-przełykowy,
- niezrównoważoną dietę.
Obraz znaleziony dla: owoce cytrusowe

niedziela, 24 grudnia 2017

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia - abfrakcja #ambasadorka

Abfrakcja powstaje na skutek zginania korony zęba pod wpływem obciążeń zgryzowych działających ekscentrycznie do długiej osi zęba. Jest zlokalizowana  w obrębie połączenia szkliwa i cementu zęba.

Połączenia między kryształami hydroksyapatytu ulegają rozerwaniu, co prowadzi w następstwie do ubytku szkliwa i leżącej pod nim zębiny w okolicy szyjki. W prawidłowych warunkach siły żucia biegną równolegle do długiej osi zęba, wywołując przy tym tylko minimalne odkształcenia kryształów hydroksyapatytu. W warunkach nieprawidłowych, gdy pod wpływem stresu zębowego wzrasta napięcie mięśniowe i pojawiają się zaburzenia zgryzowe, powstają siły boczne, czego konsekwencją jest zgięcie zęba.
Pogłębianie się ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia może prowadzić do nadwrażliwości i powikłania w postaci obnażenia miazgi. Abfrakcje najczęściej powstają prawie wyłącznie na powierzchniach przedsionkowych, osiągając zróżnicowaną głębokość w zębinie, często występują w tylnych zębach, ale mogą również występować w którymmkolwiek innym zębie
Abfrakcja może być wynikiem występowania tzw. parafunkcji (bruksizm, nagryzanie twardych przedmiotów, czy zaciskanie zębów) jak i nieprawidłowej okluzji (zgryzu).

abfrakcaja blog Katarzyna Obarska
#poczujroznice

http://allegro.pl/t-shirt-higienistka-asystentka-stomatologiczna-s-m-i7232788824.html https://www.olx.pl/oferta/koszulka-t-shirt-higieni...