Łączna liczba wyświetleń

sobota, 16 września 2017

Uszkodzenia urazowe zębów

Klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów wg. Ellisa.

Klasa I -    złamanie korony zęba w obrębie szkliwa
Klasa II -   złamanie korony zęba w obrębie szkliwa i zębiny
Klasa III -  złamanie korony zęba z obnażeniem miazgi
Klasa IV -  uraz prowadzący do utraty żywotności miazgi, ze złamaniem korony zęba lub bez złamania
Klasa V -     całkowite zwichnięcie zęba
Klasa VI -    złamanie korzenia
Klasa VII -   zwichnięcie częściowe zęba
Klasa VIII -  złamanie korony w okolicy szyjki zęba
Klasa IX -    uszkodzenie zębów mlecznych.


piątek, 15 września 2017

Klasyfikacja ubytków próchnicowych wg.Blacka

Ubytki próchnicowe wg.Blacka

I - Ubytki wychodzące z rowków, umiejscowione na powierzchniach żujących zębów przedtrzonowych i trzonowych 1/3 górnej powierzchni policzkowej i językowej zębów trzonowych oraz powierzchniach podniebiennych zębów siecznych, w miejscach otworu ślepego.
II - Ubytki na powierzchni stycznej zębów przedtrzonowych i trzonowych . Zwykle proces próchnicowy drąży od powierzchni stycznej w głąb zębiny i prowadzi do podminowania szkliwa na powierzchni żującej.
III - Ubytki na powierzchniach stycznych zębów siecznych i kłów przy równoczesnym zachowaniu kątów siecznych tych zębów.
IV - Ubytki na powierzchniach stycznych i w obrębie kątów siecznych zębów przednich ( zębów siecznych i kłów ). Kąty się sieczne są zniszczone. Ubytki są złożone - obejmują dwie powierzchnie.
V - Ubytki wychodzące z powierzchni gładkich umiejscowione na powierzchniach wargowych i policzkowych oraz podniebiennych i językowych wszystkich zębów. Szerzą się wzdłuż szyjki zębowej i poddziąsłowo.

Żródło : ,, Stomatologia Zachowawcza Wieku Rozwojowego " pod red. Zofii Knychalskiej - Karwan.

czwartek, 27 lipca 2017

Diagnostyka w zapaleniu przyzębia

Zapalenie przyzębia wywołane jest przez płytkę bakteryjnś znajdującą się na obrzeżu dziąsła. Niektóre bakterie znajdujące się w płytce uwalniają toksyny, na które organizm reaguje stanem zapalnym.
Zapalenie oraz występujące agresywne bakterie powodują zanik tkanki dziąsła. Dochodzi do powstania kieszonek dziąsłowych, które objawia się krwawieniem np. podczas mycia zębów.
W istniejących już kieszonkach dziąsłowych dochodzi do dalszego gromadzenia się płytki.


Im wyraźniejsza jest obecność bakteryjnych złogów nazębnych, tym większe następuje wydzielanie produktów bakteryjnych stymulujących reakcję zapalną.
Kieszonki stają się coraz głębsze i w rezultacie dochodzi nawet do zaniku znajdującej się w pobliżu kości i rozchwiania zębów.
Przede wszystkim zaniedbania higieniczne jamy ustnej i zębów. Nieusuwana płytka nazębna, będąca siedliskiem bakterii, staje się coraz grubsza i zamienia się w  kamień nazębny. Toksyny, produkowane przez coraz liczniejsze bakterie, zaczynają atakować dziąsła. Paradontozie sprzyjają ponadto nieprawidłowo wykonane wypełnienia zębów, uciskające protezy i klamry, nieszczelne korony i mosty, urazy zgryzowe. Przyczyną mogą być też zaburzenia hormonalne, błędy dietetyczne (niedobory ilościowe i jakościowe), palenie papierosów, stres.
Obecnie uważa się, że przewlekłe zapalenie przyzębia jest wywołane przez bakterie i modyfikowane przez odpowiedź obronną organizmu gospodarza. Oznacza to, że na zapalenie przyzębia wpływają zarówno bakterie, jak i odporność pacjenta.

DIAGNOSTYKA

W przypadku bardzo zaawansowanego zapalenia przyzębia, w ciężkich agresywnych lub szybko postępujących postaciach, zaleca się dodatkowo do póżniejszego leczenia mechanicznego również przyjmowanie antybiotyków.
Dla prawidłowego wyboru antybiotyku ważne jest określenie dokładnej ilości bakterii w kieszonce dziąsłowej.
Test PET jest specjalistycznym, molekularno-biologicznym testem diagnostycznym, wykonywanym w celu oznaczenia patogenów wywołujących periodontitis (zapalenia przyzębia, paradontozę).

Na podstawie pobranych próbek można uzyskać informacje o materiale genetycznym (DNA) patogenów wywołujących periodontitis. Komórki bakterii są poddawane obróbce w laboratorium w celu oczyszczenia DNA, które jest następnie analizowana w ramach molekularno-biologicznej metody REAL-TIME PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy
w czasie rzeczywistym, z dokładnym jakościowym i ilościowym oznaczeniem patogenów).
Potrzebne próbki płytki bakteryjnej pobierane są z kieszonek dziąsłowych za pomocą papierowych ćwieków, następnie  są przesyłane  do  specjalistycznego labolatorium.
Tam izoluje się materiał genetyczny (DNA) bakterii znajdujących się w próbce.
Wyniki badań oraz zalecenia dotyczące zastosowania odpowiednich antybiotyków są przesyłane do lekarza dentysty.


    Można zlecić wykonanie testu PET w 3 wariantach :


  Standard  - (3 patogeny i liczba bakterii ogółem )
  Plus - (9 patogenów i liczba bakterii ogółem )
  Delux - (test plus i test kontrolny plus po 8 tygodniach i liczba bakterii ogółem)


    Po około 3 do 8 tygodniach leczenia odbywa się kolejna wizyta u dentysty. W tym czasie można ocenić rezultat leczenia zapalenia przyzębia. Zaleca się przeprowadzenie drugiego testu laboratoryjnego w celu określenia rezultatu zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych.

 

środa, 21 czerwca 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna 2017 czerwiec -część pismna

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA EGZAMIN CZERWIEC 20171.W trakcie zabiegu wykonywanego techniką pracy na cztery ręce instrument, który ma być podany lekarzowi, powinien być trzymany przez asystentkę stomatologiczną w opuszkach palców

A. środkowego i ostatniego
B. serdeczngo i ostatniego
C. wskazującego i środkowego
D. wskazujacego i serdecznego

2.Metodę pracy bez asysty, w której pacjent leży, a operator siedzi w pozycji 8:30-12.30, określa się nazwą

A. duo
B. solo
C. mono
D. tradycyjna

3. Odległość instrumentu od jamy ustnej pacjenta, przekazywanego operatorowi w pozycji gotowej do przejęcia, powinna wynosić

A. 5-9 cm
B. 10-15 cm
C. 20-25 cm
D. 30-35 cm

4. Do opracowania ubytku w szczęce, w pozycji leżącej, powierzchnia zgryzowa górnych zębów w stosunku do płaszczyzny podłogi powinna być ustawiona

A. równolegle
B. pod kątem 45%
C. pod kątem 60%
D. prawie prostopadle

5. Zabiegiem dentystycznym polegającym na impregnowaniu zęba roztworem azotanu srebra jest

A.  lakowanie
B.  lapisowanie
C.  lakierowanie
D.  ligaturowanie

6. Który preparat powinna podać asysta lekarzowi dentyście do zabiegu wybielania zębów?

A. 37% roztwór kwasu cytrynowego
B. 17 % roztwór wersenianu sodu
C.  0,2 % roztwór chlorhexydyny
D. 30% roztwór nadtlenku wodoru

7. W celu zapobiegania aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych pacjenta podczas pracy na cztery ręce powinno się stosować

A. ssak
B. ślinociąg
C. optragate
D. koferdam

8. Który materiał endodontyczny stosowany w leczeniu kanałowym zęba oznaczono na rysunku literą X?

A. wkład okołomiazgowy
B. wypełnienie gutaperką
C. wkład koronowo-korzeniowy
D. ćwiek wodoretlenkowo-wapniowy

9. W trakcie usuwania złogów nazębnych z powierzchni żującej zęba należy stosować końcówkę sklaera ultradźwiękowego

A. w kształcie łopatki
B. zakończoną kuleczką
C. trójkątną zakończoną ostro
D. wąską trójkątną zakończoną ostro

10. Do usuwania głębokich złogów nazębnych z powierzchni dystalnych zębów bocznych używa się kirety Gracey oznaczonej kodem

A. 5/6
B. 7/8
C, 11/12
D. 13/14

11.  W którym zabiegu jest wykorzystywane zjawisko kawitacji?

A. skalingu
B. fluoryzacji
C. piaskownia
D. periopolishingu

12.  Pacjentowi z wadą zgryzu zalecono ćwiczenie Rogersa. W tym przypadku zastosowano leczenie w postaci ćwiczeń mięśniowych

A. wolnych
B. biernych
C. oporowych
D. izometrycznych

13. Która metoda pozwala na opracowanie ubytku zęba przy użyciu strumienia powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, wzbogaconego ładunkiem ścierniwa w postaci tlenku glinu o różnej wielkości ziaren?

A. abrazja glinkowa
B. atrycja powietrzna
C. abrazja powietrzna
D. abfrakcja diagnostyczna

14. Pacjentowi w okresie zagrożenia fluorozą zębów  należy zalecić

A. picie soków owocowych
B .zażywanie tabletek fluorkowych
C. płukanie jamy ustnej roztworem fluorku sodu
D. stosowanie pasty z ograniczoną zawartością fluoru lub bez

15. U pacjenta zdjagnozowano próchnicę butelkową . W tej sytuacji można zalecić

A. założenie ligatury
B. wykonanie frenulektomii
C. pokrycie zębów roztworem azotanu srebra
D. płukanie jamy ustnej roztworem kwasu cytrynowego

16. Przygotowując fleczer, proszek należy zmieszać


A. z eugenolem
B. z solą fizjologiczną
C. z wodą destylowaną
D. z kwasem polikarboksylowym

17. Który materiał z zawartością fluoru nazleży zastosować do wypełniania ubytków w zębach mlecznych?

A. amalgamat
B. glassjonomer
C. cement fosforanowy
D. wodorotlenek wapnia

18. Który lek jest składnikiem past służących do wypełniania kanałów korzeniowych?

A. Evicrol
B. Endosal
C. Eugenol
D. Endosolv

19. Kątnicę turbinową bezpośrednio po przyjęciu pacjenta należy

A. zdezynfekowć i naoliwić olejem
B. zanurzyć w płynie dezynfekcyjnym
C. tylko oisuszyć sprzężonym powietrzem
D. osuszyć i przemyć wodą destylowaną

20. Instrumentem ręcznym służącym do kondensacji pionowej gutaperki w kanale korzeniowym jest

A. finger
B. lentulo
C. plugger
D. spreader

21. Który instrument służy so zamknięcia światła naczynia krwionośnego?

A. imadło
B. raspator
C. kleszczyki Beina
D. kleszczyki hemostatyczne

22. Do zgłębnikowania ran chirurgicznych słuzy

A. hak ostry
B. dżwignia prosta
C. dłuto chirurgiczne
D. sonda chirurgiczna

23. Który identyfikator zakładu opieki zdrowotnej powinna zawierać pełna dokumentacja medyczna indywidualna?

A. NIP
B. KRS
C. RUM
D. REGON24. Dokumentację pacjentów nieżyjących przechowuje się - licząc od końca roku, w którym nastąpił zgon - przez okres

A. 5 lat
B. 10 lat
C. 15 lat
D. 20 lat

25.Wybierz pracę protetyczną, stosowaną przy częściowych brakach zębowych, przedstawioną na rysunku.


A. most protetyczny
B. szyna nagryzowa
C. proteza acronowa
D. proteza szkieletowa


26. Do sterylizacji narzędzi stomatologicznych NIE NALEŻY UŻYWAĆ

A. suchych sterylizatorów
B. papieru sterylizacyjnego
C. włókniny opakowaniowej
D. rękawów papierowo- foliowych


27. Zmianą patologiczną twardych tkanek zęba spowodowaną przez nawykowe otwieranie spinek do włosów za pomocą zębów jest


A. atrycja
B. abrazja
C. resorpcja
D. demastykacja

28. U dorosłego pacjenta stwierdzono 3 powierzchnie zaatakowane próchnicą, 1 ząb usunięty i 2 powierzchnie wypełnmione. Ile wynosi wartość wskaźnika próchnicy PUWp ?

A. 6
B. 8
C. 10
D. 12


29. Próchnica występująca w zębach pozbawionych żywej miazgi jest nazywana

A. kwitnącą
B. nietypową
C. początkową
D podminowującą

30. Aparatem stosowanym do badania osteointegracji implantu i ruchomości zębów jest

A. profin
B. unistom
C. periotest
D. diagnodent

31. Którą diastemę przedstawia rysunek?


A. zbieżną
B. rozbieżną
C. równoległą
D. przyśrodkową

32. Rysunek przedstawia warunki zgryzowe u pacjenta. Widocznym zaburzeniem zgryzowym jest


A. tyłozgryz
B. przodozgryz
C. zgryz głęboki
D. zgryz przewieszony


33. Do szlifowania zębów - w celu eliminacji węzłów urazowych - należy przygotować narzędzia diagnostyczne oraz

A. krążki i gumki na kątnicę na turbinkę, wosk różowy
B. krążki i gumki na prostnicę na mikrosilnk, wosk różowy
C. kamienie i węgliki spiekane na kątnicę na mikrosilnik, kalkę zgryzową
D. wiertła diamentowe, krążki i gumki na kątnicę na mikrosilnik, kalkę zgryzową34. W celu pobrania u pacjenta wycisków orientacyjnych na modele diagnostyczne należy zastosować

A. masę silikonową
B. masę alginatową
C. wosk wyciskowy
D. wosk laboratoryjny

35. Dziecko wykonując ćwiczenie Rogersa, powinno stać w pozycji na ,, baczność", a następnie odchylić głowę i ręce do


A. tylu z równoczesnym odwróceniem dłoni do wewnątrz, maksymalnie cofnąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
B. boku z równoczesnym odwrócenie dłoni na zewnątrz, maksymalnie wysunąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
C. boku z równoczesnym odwróceniem dłoni do wewnątrz, maksymalnie cofnąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
D. tyłu z równoczesnym odwróceniem dłoni na zewnątrz, maksymalnie wysunąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej

36. Wychowawca wraz z grupą dzieci przedszkolnych odwiedził gabinet stomatologiczny. Zastosowane działanie w wychowaniu zdrowotnym jest metodą

A. receptywności
B. organizowania środowiska wychowującego
C. pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia
D. intencjonalizowania wpływów wychowawczych


37. Którą metodę szczotkowania zębów przedstawia rysunek?


A. Roll
B. Bassa
C. Fonesa
D. Chartersa

38. Zużyte i niesprawne akumulatory oraz lampy światłoutwardzalne należy

A. zniszczyć
B. spalić w piecu
C. oddać do recyklingu
D. wyrzucić do odpadów komunalnych

39. Który praparat należy zastosować do smarowania kątnic na mikrosilnik oraz turbin przed sterylizacją w autoklawie?

A. Rafię
B. Rafinat
C. Olej w aerozolu
C. Wazelinę kosmetyczną

40. Pozostałości materiału światłoutwardzalnego na światłowodzie lampy polimeryzacyjnej należy usunąć

A. pędzelkiem
B. microbrushem
C. plastikową szpatułką
D. jednorazową igłą do iniekcji.

wtorek, 20 czerwca 2017

Odpowiedzi (klucz)do egzamin zawodowego higienistka stomatologiczna czerwiec 2017

1.C             26.A
2.B             27.B
3.C             28.C
4.D             29.B
5.B             30.C
6.D             31.B
7.D             32.B
8.B             33.D
9.A             34.B
10.D           35.D
11.A           36.B
12.A           37.A
13.C           38.C
14.D           39.C
15.C            40.C
16.C
17.B
18.C
19.A
20.C
21.D
22.D
23.D
24.D
25.D

wtorek, 23 maja 2017

BlanX- produkty, które warto polecić


BLANX WHITE SHOCK 50ML + BLANX LED
SZYBSZE WYBIELANIE DZIĘKI AKCELERATOROWI ŚWIETLNEMU .
Pacjenci po wybielaniu zębów w gabinecie chcą
pożądany efekt  utrzymać  przez dłuższy czas. 
Oprócz odpowiedniej diety i higieny warto używać produktów, które nam w tym  pomogą Większość past wybielających zawiera środki ścierne lub polerujące w zależności od granulacji i składu  można używać ich przeważnie 2 razy w tygodniu.
BlanX White Shock 50ml + BlanX LED


Wybielająca pasta do zębów, którą można stosować codzinnie
Pasta sprzedawana jest z nasadką, BlanX LED którą nakręca się ją na tubkę i przy wyciskaniu pasty z tubki zacznyna świecić niebieskie światło LED. Światła lampy LED można używać również bezpośrednio na zębach. Im więcej światła otrzymuje ActiluX, tym jego działanie wybielające jest bardziej intensywane.

Kilka słów o ActiluX od producenta.
ACTILUX
Opracowane we włoskich laboratoriach BlanX cząsteczki ActiluX® nie tylko rozjaśniają zęby, ale także pomagają chronić zęby i dziąsła. ActiluX® jest innowacyjnym, opatentowanym składnikiem aktywowanym przez światło. ActiluX® jest jedyną technologią na świecie, dzięki której mikrokryształki przylegają do szkliwa zębów, tworząc niewidzialną barierę ochronną na cały dzień, a tym samym ułatwiając usuwanie plam, które powodują żółkniecie. ActiluX® jest aktywowany przez światło, ładuje się ponownie za każdym razem, gdy jest naświetlany, i pomaga niszczyć cząsteczki organiczne odpowiedzialne za powstawianie plam. Im więcej światła otrzymuje ActiluX®, tym jego działanie wybielające jest bardziej intensywne. 

Skład: Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, Silica, Isopropyl Alcohol, Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose Gum, Aroma, Hydroxypatite, Sodium Monofluorophosphate, PVM/MA Copolymer, Cetraria Islandica Extract, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Benzyn Alcohol, Phenoxyethanol, CI 77891, CI42090
Zawiera: Sodium Monofluorophosphate 0.72%(950 ppm F-)Nadwrażliwość zębiny ( hyperaesthesia eboris, dentin hybersensitivity) to występowanie nadmiernego bólu wywołanego nieszkodliwymi bodźcami czuciowymi z powodu odsłonięcia zębiny.
Dolegliwości bólowe wywołują bodźce termiczne (ciepło, zimno), chemiczne (słodkie, kwaśne) i mechaniczne (szczotkowanie zębów, zgłębnikowanie, dotyk).
BioRepair Denti Sensibil.
Biorepair® Plus Wrażliwe Zęby 


 Pasta do zębów BlanX BioRepair zawiera bioaktywne mikrocząsteczki hydroksyapatytu, które mają tą samą wielkość i skład jak szkliwo zębowe (98%) i zębina (70%). Cząsteczki te są w stanie wiązać z powierzchnią zębów, odbudowywać jej strukturę i wypełniać mikroskopijne, niewidoczne rysy, powierzchniowe uszkodzenia powstające pod działaniem kwaśnych substancji i bodźców mechanicznych .
Żeby poczuć natychmiastową ulgę można wcierać ją miejscowo np. w odsłonięte szyjki zębowe przez 30 sekund za pomocą palca a póżniej spłukać.
Można ją polecać po zabiegu higienizacji zębów, gdzie nadwrażliwość przeważnie utrzymuje się przez kilka dni oraz przy recesjach i erozjach.

Rolą higienistki jest przeprowadzenie profesjonalnego  instruktażu hiegieny jamy ustnej, ponieważ w efektywności leczenia nadwrażliwości zębiny istotne znaczenie mają nawyki żywieniowe i higieniczne pacjenta.
Niewłaściwa technika szczotkowania i zbyt twarda szczoteczka mogą spowodować większą utratę cementu i zębiny.
Utrata twardych tkanek zęba zwiększa się również gdy szcotkuje się zęby bezpośrednio po spożyciu kwaśnych potraw.


piątek, 19 maja 2017

Egzamin higienistka stomatologiczna styczeń 2016


1. Która czynność podczas pracy metodą na cztery ręce odbywa się  w podstrefie I?

A. Sterylizacja narzędzi,
B. Przekazywanie instrumentów,
C. Obsługa aparatury pomocniczej,
D. Dezynfekcja przewodów ssących.

2. Którą czynność - podczas zabiegu lakowania - powinna 

wykonać higienistka bezpośrednio po upływie wymaganego 
czasu aplikacji 37% kwasu ortofosforowego?

A. Wypłukać intensywnie wodą.
B. Zaaplikować lak szczelinowy.
C. Zabezpieczyć ząb wałeczkami ligniny.
D. Włączyć lampę polimeryzacyjną na 40 sekund.

3. Którą końcówkę powinna zastosować higienistka 

do usunięcia złogów kamienia nazębnego na powierzchniach żujących?

A.        B.        C.         D. 

4. Przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego zęba 25 

należy wykonać u pacjenta zdjęcie

A. zębowe,
B. zgryzowe,
C. cefalometryczne,
D. skrzydłowo-zgryzowe.

5. Ulotka zawiera zalecenia pozabiegowe po zabiegu:


A. kiretażu,
B. lapisowanie,
C. piaskowania,
D. lakierowania.

6. Przed ekstrakcją u pacjenta zmierzono ciśnienie krwi i uzyskano

 wynik zamieszczony w polach oznaczonych znakiem (+).
 Uzyskany wynik świadczy
A. o optymalnym ciśnieniu,
B. o znacznym nadciśnieniu,
C. o podwyższonym ciśnieniu,
D. o umiarkowanym nadciśnieniu.

7. Zabieg polegający na wcieraniu roztworu azotanu srebra w tkanki zęba to

A. lapisowanie,
B. jonizowanie,
C. laseroterapia,
D. lakierowanie.

8. W pracy metodą na sześć rąk w trakcie 
zabiegów wykonywanych w znieczuleniu
ogólnym, podczas  przekazywania instrumentów stosowanie zasady,
najpierw następuje przejęcie, a potem podanie innego narzędzia  obowiązuje:

A. wyłącznie operatora,
B. tylko asystę pierwszą,
C. wyłącznie asystę drugą,
D. asystę pierwszą i drugą.


9. W którym przypadku należy przeprowadzić lakierowanie zębów?

A. Tylko u pacjentów z uzębieniem mlecznym.
B. Bezpośrednio przed założeniem wypełnienia.
C. Wyłącznie w zębach pozbawionych próchnicy.
D.Na wszystkie zęby, zwłaszcza gdy u pacjenta występuje skłonność do powstawania próchnicy.

10. Ćwiczenie z płytką przedsionkową Schönherra u dziecka 7-letniego 

zaleca się wykonywać od  10 do 15 powtórzeń 

A. raz dziennie,
B. 2-3 razy dziennie,
C. 5 razy dziennie,
D. 10 razy dziennie.

11. Zabiegom profilaktycznym, podczas którego używa się  miękkich łyżek silikonowych lub piankowych łyżek jednorazowych, jest

A. sanacja,
B. szynowanie zębów,
C. ligaturowanie zębów,
D. fluoryzacja kontaktowa. 


12. W jakim celu nie wykonuje się wybarwiania złogów nazębnych 

preparatem fuksyny zasadowej?

A. Wskazanie kamienia nazębnego,
B. Uwidocznienia miejsc szczególnego odkładania się płytki nazębnej.
C. Motywowania pacjenta do pracy nad poprawą higieny jamy ustnej. 
D. Wykazania wyższości nowej metody szczotkowania zębów i niedociągnięć podczas nauki tej metody.

13. Które wypełnienie pośrednie w zębach bocznych jest wkładem koronowym?


14. Podanie pacjentowi znieczulenia nasiękowego , w składzie którego jest środek obkurczający naczynia krwionośne, ma na celu

A. skrócenie czasu działania znieczulenia,
B. zmniejszenie ukrwienia pola operacyjnego,
C. zwiększenie wchłaniania leku do krwioobiegu,
D. zwiększenie działań niepożądanych ogólnoustrojowych.
15. Działanie zapobiegawczym wykonywanym w ramach profesjonalnej profilaktyki  próchnicy jest

A. uszczelnianie bruzd,
B. stosowaniem nitki dentystycznej, 
C. stosowanie płukanek z fluorem,
D. utrzymanie reżimu spożycia węglowodanów.  
16. Wybierz zapis, który w dokumentacji medycznej pacjenta oznacza pierwszy trzonowiec mleczny dolny lewy

A.
B. 04-
C. - 6
D. - IV

17. Na którym diagramie zębowym oznaczono próchnicę wtórną? 

18. Który rodzaj testu wykorzystuje się do przeprowadzania kontroli  biologicznej procesu sterylizacji w autoklawie?

A. Helix.
B. Sporal B.
C. Sporal A.
D. Bowie-Dicka.

19. Który rysunek przedstawia tyłozgryz z retruzją siekaczy górnych? 21.Który rysunek przedstawia klasę II w klasyfikacji urazowej uszkodzeń zębów według Ellisa?
21. Przez punkty oznaczone na rysunku przechodzi płaszczyzna 

A. Izarda,
B. Simona,
C. Dreyfusa,
D. Kantorowicza. 

22. Procesem, w którym patogeny i  toksyny z ogniska zakażenia przedostają się do krwi, jest

A. recesja,
B. leukopenia,
C. bakteriemia,
D. stomatopatia.

23. Ile wynosi wartość wskaźnika PUWz u dorosłego pacjenta, u którego stwierdzono:
- 2 zęby z próchnicą na powierzchni wargowej
- 2 zęby z próchnicą na powierzchni zgryzowo-dystalnej,
- 2 zęby z niedorozwojem szkliwa,
- 1 ząb usunięty,
- 2 zęby z amalgamatem.

A. 3
B. 7
C. 9
D. 11

24. Higienistka ocenia stan przyzębia za pomocą skali zalecanej przez WHO wśród wybranych pacjentów. U badanych osób zarejestrowano kod 1, co wskazuje na występowanie

A. zapalenia dziąseł,
B. zdrowego przyzębia,
C. złogów poddziąsłowych,
D. ubytków przyszyjkowych.

25. Jak należy postąpić z elektrodą bierną w kształcie haczyka podczas badania elektropobudliwości miazgi zęba?

A. Schładzać wodą.
B. Przyłożyć do badanego zęba. 
C. Umieścić w lewej ręce pacjenta.
D. Umieścić  w przedsionku jamy ustnej pacjenta. 

26. Aparat przedstawiony na zdjęciu służy do


A. jonoforezy igłowej,
B. leczenia kanałowego,
C. diagnostyki jamy ustnej,
D. badania żywotności miazgi.

27. Podczas badania toru oddychania mającego wykazać równomierność przepływu powietrza przez przewody nosowe, higienistka spodziewa się efektu skrzydeł motyla

A. na języku pacjenta,
B. na bruździe bródkowo-wargowej pacjenta,
C.podczas dociskania prawego i lewego skrzydła nosa,
D. po przyłożeniu lusterka do wargi górnej i prostopadle do przegrody nosa.

28. Wskaż obowiązującą kolejność postępowania po wykonaniu wycisku dwufazowego.

A. Wypłukanie wycisku i obłożenie ligniną.
B. Wypłukanie wycisku, zdezynfekowanie i obłożenie ligniną.
C. Osuszenie wycisku i umieszczenie go w sztywnym, szczelnym pojemniku.
D. Zdezynfekowanie wycisku i umieszczenie go w worku strunowym lub sztywnym, szczelnym pojemniku. 

29. W którym zębie można wykonać profilaktykę indywidualną z zastosowaniem laku szczelinowego?

A. Mlecznym kle górnym.
B. Siekaczu bocznym dolnym. 
C. Pierwszym sikaczu dolnym.
D. Drugim przedtrzonowcu górnym

30. Prowadząc profilaktykę grupową wśród dzieci 6-letnich według metody Berggrena i Wellandera należy użyć

A. 10 ml fluorku sodu w kubku,
B. 2 % fluorku sodu na kluce z waty,
C. pianki na łyżkach indywidualnych, 
D. 6-9 kropli aminofluorku na szczotce. 

31. Którą łyżkę wyciskową należy zastosować do pobrania wycisku czynnościowego bezzębnej szczęki? 

A. Indywidualną górną.
B. Standardową górną o bezzębia.
C. Z wycięciem na język i niskimi krawędziami zewnętrznymi.
D. Z częścią podniebienną i wysokimi krawędziami zewnętrznymi.

32. Ćwiczenie Skalouda wykorzystywane w celu zmniejszenia hipotonii mięśnia okrężnego ust u dzieci polega na

A. dmuchaniu wiatraczka,
B. nagryzaniu przyrządu Cheneta,
C. utrzymywaniu krążka Friela między dolną a górną wargą,
D. wciąganiu powietrza przez nos i przerzucaniu go w przedsionku jamy ustnej.

33. Do czego służy przedstawiony ortodontyczny aparat ćwiczebny?


A. Do pionizacji języka.
B. Do lateralizacji języka.
C. Do wzmacniania warg.
D. Do leczenia przodożuchwia.  

34. Pierwszym działaniem higienistki przed przystąpieniem do organizacji zajęć profilaktycznych w grupie dzieci przedszkolnych jest

A. opracowanie konspektu zajęć,
B. wykonanie pomocy dydaktycznych, 
C. udzielenie instruktażu higienicznego,
D. wysłuchanie rodziców i ocena ich problemów. 

35. Które działania powinna podjąć higienistka, aby skutecznie oddziaływać w zakresie profilaktyki próchnicy butelkowej?

A. Przeprowadzić kontrolę jamy ustnej u dzieci z próchnicą.
B. Zapoznać rodziców ze sposobem zapobiegania wadom zgryzu.
C. Rozdać ulotki rodzicom, opiekunom na temat sposobów zapobiegania dysfunkcjom i parafunkcjom.
D. Zorganizować pogadankę na temat kobiet w ciąży i młodych rodziców na temat roli higieny jamy ustnej i sposobów odżywiania małych dzieci. 

36. W celu uzupełnienia niedoborów witaminowych z grupy B, powodujących zapalenie języka, w diecie pacjenta należy uwzględnić

A. owoce, warzywa,
B. jaja, mleko, marchew,
C. tłuste ryby, jaja, produkty mleczne,
D. nasiona strączkowe, pestki dyni, nasiona zbóż.

37. Przy nadwrażliwości szyjek zębowych zaleca się szczotkowanie zębów metodą

A. Roll,
B. Bassa,
C. Fonesa,
D. Chartersa.

38. Który rysunek przedstawia prawidłowe proporcje koncentratu i wody potrzebnych do przygotowania 1 litra 2% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego 

 

39. Końcówki stomatologiczne bezpośrednio przed zapakowaniem w pakiet papierowo-foliowy, należy przetrzeć

A. Spirytusem,
B. Kamfenolem,
C. Wodą utlenioną,
D. wodą destylowaną.

40. Jak należy postąpić z ampułką ze znieczuleniem przed założeniem do strzykawki typu Karpula? 

A. Podgrzać. 
B. Wstrząsnąć 2 razy.
C. Odkazić spirytusem. 
D. Usunąć z trzonu gumową nakładkę. 

Odpowiedzi do testu